Hebt u vragen over de intelligentie van uw kind, over problemen die zich op school voor doen die met intelligentie te maken kunnen hebben? Dan is er de mogelijkheid om een intelligentieonderzoek te laten doen.  Hierbij zal bij het kind of de jongere een intelligentietest en eventueel ander testmateriaal worden afgenomen, observaties worden gedaan (ook op school) en gesprekken worden gevoerd. Tevens kan gekeken worden naar de motivatie om te presteren, maar ook naar aandacht en concentratie. Naar aanleiding hiervan kan advies worden gegeven m.b.t. school en manier van leren.

Bij een belevingsonderzoek kan, door middel van observatie, gesprekken en divers testmateriaal,  in kaart worden gebracht hoe een kind bepaalde personen, die een belangrijke rol in zijn/haar leven spelen, of gebeurtenissen beleeft. Naar aanleiding hiervan kan bepaalde hulp worden ingezet om bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen een plek te geven of om te werken aan een ander beeld van bepaalde personen, die een belangrijke rol spelen in het leven van een kind.

Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van een kind of jongere in sociaal-emotioneel opzicht is het mogelijk hier onderzoek naar te doen. Hierbij wordt door middel van observatie, gesprekken  en divers testmateriaal in beeld gebracht hoe het kind zich op diverse gebieden ontwikkelt ,welke hulp eventueel noodzakelijk is om het beter te laten gaan en welke adviezen aan ouders en /of de leerkracht gegeven kan worden.

Een onderzoek naar de opvoedingsmogelijkheden van ouders brengt met diverse middelen, waaronder gesprekken en interactieobservaties,  in kaart wat de mogelijkheden en beperkingen van ouders zijn in relatie tot hun kind. Naar aanleiding hiervan kan advies gegeven worden over eventuele hulp waarmee de mogelijkheden en beperkingen van de ouders beter afgestemd kunnen worden op de behoeften van het kind.

Wanneer er vragen zijn over specifiek gedrag of ervaringen van het kind of jongere op seksueel gebied of vragen over hoe het kind zichzelf en zijn of haar lichaam beleeft, kan dit onderzocht worden. Hierbij wordt met behulp van observatie, gesprekken en divers testmateriaal in kaart gebracht hoe het kind zich op psychoseksueel gebied ontwikkelt. Naar aanleiding hiervan kan advies gegeven worden ten aanzien van hulp of aanpak.

Openingstijden

De afspraken vinden plaats in de praktijk.

maandag
09:00 - 17:00
dinsdag
Gesloten
woensdag
09:00 - 17:00
donderdag
Gesloten
vrijdag
09:00 - 17:00
zaterdag
Gesloten
zondag
Gesloten

Wat ik doe

Orthopedagogische Praktijk Samen Verder is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders bij echtscheiding. Maar ook bij opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, en met hechtings- en adoptieproblemen. Tevens kan onderzocht worden wat er aan de hand is en zou moeten gebeuren, bv. op het gebied van intelligentie of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Informatie


Drs. Ingrid Peters
Prinses Margrietstraat 1
7204 AJ Zutphen
E-mail:
Telefoon: 06-42586090
KVK nummer: 66433657
Bankrekeningnummer: NL49INGB0007385785